การประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง”

การประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง”

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) ขอเชิญเยาวชน อายุ 10 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

วัตถุประสงค์

            1) เพื่อเป็นการสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

            1) เป็นเยาวชน และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 10 – 25 ปี

            2) ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คนขึ้นไป สมาชิกไม่จำเป็นต้องอยู่ในชุมชนหรือสถาบันเดียวกัน

รูปแบบของสื่อที่ส่งประกวด

            1) บทเพลงพร้อมเอ็มวีประกอบ ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที

            2) หนังสั้น ความยาว 5-7 นาที

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

            1) ความคิดสร้างสรรค์ = 30 คะแนน (สะท้อนความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน)

            2) การสื่อสารชัด ตรงประเด็น = 30 คะแนน (สะท้อนความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และแสดงอัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง ชัดเจน สะท้อนถึงความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง)

            3) สุนทรียะ = 30 คะแนน (ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน)

            4) คุณภาพความคมชัด = 10 คะแนน (ภาพคมชัด เสียงชัดเจน)

                        รวม 100 คะแนน

            ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถูกนำเสนอผ่านทาง Facebook page เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง และเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 แบบ

            รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท

            รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท

            รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

ในวันมอบรางวัล ให้แต่ละทีมที่ชนะการประกวดคัดเลือกผู้แทนมารับรางวัล 1 คน โดยทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก

เงื่อนไขและระยะเวลา

            1) กรณีชิ้นงานที่เป็นภาษาชนเผ่าพื้นเมืองให้มีบรรยายภาษาไทย (Subtitle)

            2) รูปภาพ เนื้อหา ดนตรี และเสียงเพลงประกอบ ต้องเป็นของผู้จัดทำเอง ผู้จัดการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ กรณีมีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์

            3) ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

            4) ให้อัพโหลดผลงานขึ้น Facebook หรือช่องทาง Youtube ของตนเอง และส่งลิงค์มายัง เฟสบุ๊คเพจ “เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

            5) ประกาศผลไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางเฟสบุ๊คเพจ “เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

            6) ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ทั้งสองประเภท จะได้นำเสนอในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน           กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN)

เลขที่ 252 หมู่ที่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 097 921 8829 / 088 260 4079/080 135 8619

Facebook page : เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง