ตามหาความยุติธรรม..แม่นาปอย (คดีชัยภูมิ) และแม่อะหมี่มะ (คดีอาเบ)

ตามหาความยุติธรรม..แม่นาปอย (คดีชัยภูมิ) และแม่อะหมี่มะ (คดีอาเบ)

ถึงเวลาอีกครั้ง…ที่เรามาตามหาความยุติธรรม..แม่นาปอย (คดีชัยภูมิ) และแม่อะหมี่มะ (คดีอาเบ) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองคน ฐานะละเมิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

            วันนี้ 22 พ.ค.62 ศาลแพ่งนัดไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และวันที่ 22 ก.ค.62 ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานไต่(กำหนดประเด็นในการสืบพยาน)

            การเรียกร้องค่าเสียหายคดีชัยภูมิประมาณ 4 ล้านบาท และคดีอาเบประมาณ 7 ล้านบาท ขอให้ผ่านไปด้วยดี….เรายังมีหวังและเชื่อในความยุติธรรม

            ผลการไต่สวนจากศาลแพ่ง…..ทั้ง 2 คดี (ชัยภูมิและอาเบ) ศาลมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล