สมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (seed fund)

สมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (seed fund)

หากคุณคือเยาวชนที่ต้องการเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม เราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ!

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันเด็กผู้หญิงสากล เพื่อจุดประกายให้สังคมโลกตระหนักรู้เรื่องสิทธิของเด็กผู้หญิง และเข้าใจความท้าทาย และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ที่เด็กผู้หญิงทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมถึงการใช้โอกาสนี้ในการกระตุ้นให้สังคมโลกทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กผู้หญิงสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคม

เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากลปีนี้ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญเด็กและเยาวชน (ไม่จำกัดเพศ) อายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (seed fund) ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใต้แคมเปญ Girls Get Equal เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้

– Girls Get Equal Power: เด็กและเยาวชนหญิงมีอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตของตนเอง

– Girls Get Equal Freedom: เด็กและเยาวชนหญิงได้รับความปลอดภัยในการส่งเสียงในโลกออนไลน์ และ/หรือในที่สาธารณะ โดยปราศจากความกลัวที่จะถูกคุมคามหรือถูกกระทำความรุนแรง

– Girls Get Equal Representation: หยุดการส่งเสริมภาพเหมารวมทางเพศภาวะที่ส่งผลเสียหรือทำร้ายคนในสังคม

สนับสนุน ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/2lUvImR ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 และจะประกาศผลในวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้มีโอกาสนำเสนอโครงการในงาน Girls Get Equal Youth Forum ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การตัดสินขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทั้งสิ้น 5 โครงการ

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ พีราณี ศุภลักษณ์ (เอมิ) peeranee.suparak@plan-international.com โทร. 081-440-5669

หมายเหตุ นิยามผู้หญิง หมายรวมถึง ผู้ที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิง ผู้หญิงข้ามเพศ หรือผู้นิยามอัตลักษณ์ตนเองว่าเป็นหญิง