แนะนำสัญลักษณ์โลโก้

รูปตัวหนังสือ TKN ย่อมาจาก Ton-kla Indigenous Children and Youth Network

รูปนกคาบเมล็ดพันธุ์ คือ ตัวแทนของสันติภาพที่จะนำเมล็ดพันธุ์สันติภาพไปหว่านลงในที่ต่างๆ

ต้นกล้า คือการขยายเมล็ดพันธุ์ เจริญเติบโตงอกงามเป็นต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองที่สมบูรณ์โดยใช้สีในการให้ความหมายของตัวอักษร TKN ด้วยดังนี้

T

T สีน้ำตาล

คือ ดิน ความหนักแน่นมั่นคง เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

K

K สีเขียว

คือ ป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความสดชื่น

N

N สีฟ้า

คือ น้ำความอ่อนน้อมถ่อมต้น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือ สถานการณ์อื่นได้ง่าย