โครงการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

โครงการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

สิ่งที่ทำ

  1. ศึกษาและทบทวนสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
  2. พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ และการใช้สื่อที่ปลอดภัย
  3. ผลิตสื่อประเด็นสิทธิเด็กที่เข้าใจง่าย และรณรงค์สู่สังคมได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ

ผลที่เกิดขึ้น

1.เด็กและเยาวชนจำนวน 40 คนได้ร่วมทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน โดยมีสถานการณ์หลักๆ คือ

        – การแต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพราะคบหากับเยาวชนที่เป็นรุ่นพี่ และครอบครัวกลัวจะท้องจึงยอมให้แต่งงาน

        – เด็กและเยาวชนผู้ชายส่วนใหญ่จะอายในการทำกิจกรรมไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม

        – เรียนไม่จบออกกลางคัน เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน, ติดเพื่อน

        – ไม่มีสัญชาติไทย จึงทำให้การวางเป้าหมายการศึกษานั้นไม่ชัดเจน

        – แบบอย่างที่ไม่ดีทำให้เกิดการล่อเลียนแบบ เช่น การกระทำที่รุนแรง การดื่มสุรา ยาเสพติด

        – การใช้เทคโนโลยี สื่อโซเซียลในแง่ลบ เช่น โพสต์รูปโป้ ลงรูปสิ่งมึนเมา รูปเชิงชู้สาว โพสต์ด่ากันในโลกออนไลน์

        – เด็กติดเกมส์

        – ท้องก่อนแต่ง เพราะคบเพื่อนที่ไม่ได้เรียน เที่ยวบ่อย และบางคนถูกฝ่ายชายปฏิเสธไม่ยอม

2.มีแกนนำจำนวน 10 คนสามารถเป็นผู้นำกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวสิทธิเด็กให้กับน้องๆในชุมชนได้

3.มีสื่อแผ่นพับรณรงค์สิทธิเด็กจำนวน 100 แผ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง

มีสื่อวีดีโอ 1 เรื่อง (อยู่ระหว่างการตัดต่อ) ที่เกี่ยวกับประเด็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร