admin

ข้อเสนอเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) จึงม … Read moreข้อเสนอเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

ข้อเสนอเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อ คสช แถลงการณ์ในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 9 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

จากความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพวก … Read moreข้อเสนอเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อ คสช แถลงการณ์ในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 9 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

ตามหาความยุติธรรม..แม่นาปอย (คดีชัยภูมิ) และแม่อะหมี่มะ (คดีอาเบ)

ถึงเวลาอีกครั้ง…ที่เรามาตามหาความยุติธรรม..แม่นาป … Read moreตามหาความยุติธรรม..แม่นาปอย (คดีชัยภูมิ) และแม่อะหมี่มะ (คดีอาเบ)

วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

การจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห … Read moreวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

การประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง”

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) ขอเช … Read moreการประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง”